dsidata

Mailové služby

Vaše maily prevádzkujeme na špičkovom mailovom riešení s bohatou funkcionalitou vhodnou pre firemné prostredie.

 svoje e-mailové domény aj schránky si spravujete sami

 kapacita e-mailových schránok od 10GB

 podporované rozhrania IMAP, POP3, SMTP, Web, ActiveSync, WebDav, CalDav

 bezpečnosť chránená SSL certifikátom

 zriadenie SSL certifikátu Let's Encrypt na individuálnych doménach

 antispamová a antivírová ochrana

 rozhranie pre mobily, tablety, PC

 

Každá e-mailová schránka u nás má štandardne diskovú kapacitu 10 GB, ktorú je možné rozšíriť. Je s ňou možné pracovať prostredníctvom protokolov IMAP, POP3, SMTP.

K dispozícii je zároveň možnosť pohodlne pracovať s e-mailami cez webový prehliadač prostredníctvom webmailu. Takto môžete svoje e-maily vybavovať kdekoľvek sa nachádzate, stačí mať prístup k počítaču s internetom a nemusíte nikde nič zdĺhavo nastavovať.

Samozrejmosťou je možnosť pripájať sa k schránke prostredníctvom šifrovaného SSL pripojenia, takže komunikácia so serverom je chránená a prenos Vašich e-mailov cez internet je tak zabezpečený voči ich odchyteniu neželanými osobami. Vaša pošta je taktiež aktívne chránená proti spamom a vírusom.

 

Základné funkcie e-mailovej služby

AntiSpameM Client, Webmail, Kalendár (CalDAV), Kontakty (CardDAV), Inteligentné spracovanie prílohOnline náhľad dokumentov, Desktop notifikácia na novú správuAntivírus, Automatická archivácia správ

Synchronizácia medzi viacerými zariadeniami

Exchange ActiveSyncPUSH notifikáciaCentrálna správaSoft Wipe

Užitočné funkcie

Externé mailové účty, Zdieľanie súborov

Funkcie pre firemné prostredie SSL certifikáty, Rozšírená správa mailových účtov, Funkcie pre spoluprácu, LDAP a Active Directory, MS Exchange migrácia

AntiSpam

 • Výkonný AntiSpam pre zachytenie väčšiny nevyžiadanej pošty.
 • Implementácia rôznych techník a inteligentných filtrov pre jeho identifikáciu (SpamAssassin, Bayesiánske filtre, Real-Time detekcia Cyren, DNSBL a SURBL, podpora SPF a SRS, podpora DKIM, Razor 2)
 • Obsahuje zoznamy vyžiadaných a nevyžiadaných adries.

eM Client

 • eM Client je externá aplikácia pre Windows. Je to komplexný mailový klient s moderným a intuitívnym užívateľským rozhraním. Okrem e-mailu umožňuje správu kalendára, úloh, kontaktov a taktiež obsahuje integrovaný chat. Pre nekomerčné použitie je ho možné využívať zadarmo. Je to plnohodnotná náhrada webmailu alebo MS Outlook. Všetky zmeny vykonané prostredníctvom webmailu sa automaticky prenesú aj do eM Clienta a opačne. Taktiež sa do webmailu prenáša označenie správy ako vyžiadaná, resp. nevyžiadaná, tieto zoznamy sú medzi webmailom a eM Clientom navzájom synchronizované, čo pri iných poštových klientoch nie je bežne možné. Pri iných klientoch (napr. Thunderbird) sú tieto zoznamy vyžiadaných a nevyžiadaných e-mailov ukladané len lokálne, do webmailu sa neprenesú.

Webmail

 • Kompletné riešenie prístupné užívateľom prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania, z pracovnej plochy počítača, mobilu a tabletu. Webový klient (webmail) centralizuje všetky dáta a tak emailová komunikácia, vrátane kalendára, kontaktov a úloh sú dostupné na jednom mieste z ľubovoľného prehliadača alebo zariadenia.

Kalendár (CalDAV)

 • Kalendár umožňuje interoperabilitu s internými a externými užívateľmi pre zasielanie pozvánok na stretnutia, užívateľ vidí dostupnosť druhého užívateľa pre plánované stretnutie v danom čase a má možnosť rezervácie zdieľaných zdrojov ako napríklad konferenčnej miestnosti.
 • Prostredníctvom kalendára si taktiež môžte nechať zobrazovať stručnú predpoveď počasia pre zvolené mesto. Toto si nastavíte kliknutím na svojho avatara v menu Možnosti, kde kliknete na záložku Kalendár a následne na Počasie, kde si vyhľadáte svoje mesto, pre ktoré chcete predpoveď počasia zobrazovať. Prípadne si môžte zvoliť aj viacero miest.
 • V nastaveniach kalendára, tak ako pri predpovedi počasia, avšak v časti Sviatky si môžte nechať v kalendári zobrazovať štátne sviatky.

Kontakty (CardDAV)

 • Spravujte si svoje kontakty, synchronizujte ich medzi zariadeniami, prípadne zdieľajte s inými užívateľmi. Kontakty je možné importovať/exportovať vo formáte vCard. Všetky kontakty sú integrované s Google Maps. Po zadaní adresy je možné kontakt zobraziť na mape.

Inteligentné spracovanie príloh (SMARTattach – chytrá príloha)

 • Funkcia SmartAttach umožňuje užívateľom posielať veľké súbory bez toho, aby narušili sieťovú aktivitu, alebo aktivitu emailu na serveri. Dokument je uložený len na serveri odosielateľa a pripojený ako odkaz, čo znižuje nároky na úložisko a rovnako šírku pásma.
 • SMARTattach poskytuje silnejšie spracovanie príloh. Verný svojmu menu, SMARTattach inteligentne ukladá prílohy lokálne na našom serveri a dáva ich k dispozícii na e-maile príjemcom prostredníctvom vstavaného hypertextového odkazu. Tým sa zvyšuje bezpečnosť, spoľahlivosť, dostupnosť a efektívnosť využívania zdrojov pri odosielaní príloh všetkých veľkostí.
 • Po priložení súboru do emailu sa vedľa súboru zobrazí tlačidlo “Chytrá príloha”.
 • Po kliknutí na toto tlačidlo sa príhoha v emaili zmení len na odkaz na súbor na stiahnutie, teda súbor nebude reálne prílohou e-mailu.
 • Tento súbor je teraz dostupný prostredníctvom Dokumentov.

Online náhľad dokumentov

 • Funkcia umožňuje náhľad Excel tabuliek, prehrávanie PowerPoint prezentácií a zobrazovanie Word a ODF súborov priamo v prehliadači bez nutnosti inštalovať MS Office v počítači.

Desktop notifikácia na novú správu

 • Po prijatí novej správy sa v počítači zobrazí notifikácia o novej správe aj v prípade, že okno prehliadača s otvoreným webmailom nie je aktívne, obdobne ako je tomu pri klasických emailových klientoch nainštalovaných v počítači. Užívateľ je tak o každej novej správe upozornený a nemusí stále kontrolovať novú poštu. Pre využívanie funkcie je nutné v nastaveniach pošty zapnúť “Kontrolovať nové správy po (Minútach)”. Následne po opätovnom prihlásení do webmailu sa tento užívateľa opýta, či si praje notifikácie na nové správy zapnúť. Od tejto chvíle sú všetky nové správy v systéme notifikované.

Antivírus

 • Každý súbor prichádzajúci a odchádzajúci z mailového servera je skenovaný a overený, či už je to e-mail, "groupware" prílohy, FTP súbory alebo prenosy IM súborov.
 • Výkonný viaccestný motor, postavený na zákazku pre IceWarp, môže skenovať cez 4000 hlásení za sekundu.
 • Interný antivirus engine od spoločnosti Kaspersky
 • Overovanie súborov odoslaných cez SMTP, IM, SOCKS, HTTP Proxy
 • Preverovanie IMAP APPEND, GroupWare, súbory nahrané cez FTP
 • Mazanie infikovaných súborov a karenténa
 • Filtrácia komprimovaných súborov

Automatická archivácia správ

 • Mailový server archivuje prichádzajúce a odoslané správy automaticky. Užívatelia majú priamy prístup k ich zložke archívu a môžu ľahko obnoviť obsah z archívu pomocou drag & drop funkcie.

Exchange ActiveSync

 • Synchronizácia e-mailu, kalendárov, úloh a poznámok do všetkých mobilných zariadení s najnovšou verziou Exchange ActiveSync.
 • Bezproblémová Mac synchronizácia prostredníctvom určeného OS X konfigurátora.
 • Outlook 2007/2010/2013 pre prácu v režime offline, alebo plne vybavený emailový klient pre Windows.

PUSH notifikácia

 • Podpora pre Exchange ActiveSync® zaisťuje bezproblémovú PUSH synchronizáciu pre všetky dáta automaticky prostredníctvom väčšiny mobilných zariadení. Mobilní užívatelia majú okamžitý prístup k osobným a zdieľaným informáciám.

Centrálna správa

 • Správcovia môžu jednoducho riadiť všetky zariadenia pripojené na server na jednom mieste alebo ich vzdialene odstrániť.

Soft Wipe

 • Selektívny „Remote Wipe“ príkaz odstráni iba podnikové dáta z mobilného zariadenia bez nutnosti obnovenia továrenského nastavenia a zmazania privátnych dát užívateľa.

Externé e-mailové účty

 • V prostredí webmailu je možné pripojiť externé emailové účty s podporou IMAP/POP3. Takto pripojené účty môžete naplno využívať tak pre príjem pošty ako aj odosielanie správ z jedného miesta.

Zdieľanie súborov

 • Funkcia umožňuje sprístupniť vybrané súbory komukoľvek v internete. Stačí daný súbor presunúť z počítača do záložky "Dokumenty" vo Webmaili a následne poslať odkaz na súbor známym a priateľom. Vaše dáta tak ostanú len na dôveryhodných miestach.


SSL certifikáty

 • Ak sa chce zákazník pripájať na mailový server cez štandardné mailové protokoly POP3, IMAP4, SMTP, prípadne cez webmail prostredníctvom šifrovanej SSL/TLS komunikácie na vlastnej doméne (napr. mail.domena.sk) namiesto predvolenej domény mailsrv.dsidata.sk je nutné, aby mal pre túto doménu vydaný a nakonfigurovaný platný certifikát na mailovom serveri. Certifikát je možné použiť platený, prípadne aj bezplatný od certifikačnej autority Let‘s encrypt. Server umožňuje pre zvolenú doménu jeho bezproblémové vydanie na pár klikov a následnú automatickú obnovu v dostatočnom predstihu pred jeho vyexpirovaním, stačí o jeho vydanie požiadať. Nie je tu však možnosť, aby si ho zákazník vytvoril a spravoval sám.

Webadmin

 • Základné konfiguračné úkony pre správu e-mailov na doméne sa bežne vykonávajú cez administratívne nástroje správy služieb v zákazníckej zóne na stránke www.dsidata.sk. Administrítorom navyše sprístupňujeme špeciálne webové administrátorske rozhranie (dostupné na adrese https://webmail.dsidata.sk/admin) pre detailnejšiu správu mailovej domény, účtov, kvót, pravidiel pre emaily. Rozhranie je plne responzívne, správu je teda možné vykonávať zo všetkých prehliadačov a zariadení.  Aby bolo toto všetko možné spravovať je nutné prihlásiť sa účtom s nastavenými oprávneniami „doménový administrátor“. Možnosti detailnejšej konfigurácie:

 Nastavovanie limitov/kvót

 • Prostredníctvom WebAdmin rozhrania je možné nastavovať rôzne limity/kvóty pre jednotlivé účty:
 • veľkosť diskovej kvóty
 • denný limit počtu odoslaných správ
 • denný limit objemu dát odoslaných správ
 • veľkosť odosielanej správy

Automatická expirácia účtu

 • Pre každý účet je možné nastaviť jeho automatickú expiráciu, ak sa doň užívateľ neprihlási definované obdobie. Predvolene je nastavené automatické vymazanie účtu po 365tich dňoch neaktivity užívateľa. Je možné zadať aj konkrétny dátum, kedy schránka vyexpiruje.

Prispôsobenie vzhľadu webadmin/webmail prostredia

 • WebAdmin rozhranie umožňuje administrátorom upraviť vzhľad WebAdmin a Webmail prostredia pre svoju mailovú doménu so širokou škálou individuálnych možností a predvolieb pre profesionálny redizajn bez programovania. Zmena vzhľadu je možná tak pre prihlasovaciu obrazovku, ako aj pre samotné rozhranie dostupné po prihlásení. Je možné zvoliť si vlastné logo, nastaviť firemné farby, integrovať sociálne siete. Vďaka živému náhľadu sú úpravy, pred ich zverejnením, okamžite viditeľné.

Funkcie pre spoluprácu

Zdieľanie súborov (WebDAV)

 • Online dátové úložisko – veľkosť zdielaná s poštovými správami, pripojenie online úložiska ako sieťového disku (podpora win, mac, linux)
 • Nastavenie prístupov (ACL) - pridelovanie práv jednotlivým zdielaným objektom (list, read, read/write ...)
 • Plánovanie udalostí a zdrojov (iMIP) - štandard, ktorý umožňuje užívateľom posielať žiadosti o schôdzku a úlohy 
 • Verejné zdielanie a Súkromné zložky
 • iSchedule pre podporu vzdialených Apple / IceWarp / Oracle kalendárových služieb - iSchedule slúži pre komunikaciu medzi rôznymi kalendárovými servermi. Ak poštová služba príjemcu žiadosti o schôdzku podporuje iSchedule, po prijatí žiadosti je udalosť automaticky vložena do kaledára príjemcu.
 • Plná podpora Active Directory / LDAP  - umožňuje jednotnú autorizáciu uživateľov naprieč všetkými firemnými aplikáciami. IceWarp podporuje taktiež synchronizáciu skupín, viac AD radičov v rôznych doménach a funkciu single sign on (SSO).

Ostatné

Migrácia z MS Exchange ver. 2003 a vyššej

 • IceWarp poskytuje viac než plnohodnotnú alternatívu Exchange serveru. Efektívny migračný nástroj naviac umožňuje prenos dát z Exchange serveru na IceWarp a to bez prerušenia prevádzky.