Virtuálna ústredňa Pohodlná komunikácia s obchodnými partnermi, ale aj vo vnútri firmy

Telefónne ústredne

Virtuálna ústredňa je ideálne riešenie pre firemnú telefóniu.

Službu virtuálnej ústredne nastavíme podľa potrieb zákazníka a navyše, ústredňa môže rásť spolu s jeho podnikaním.  Službu prevádzkujeme v našom cloude, čo je pre zákazníka zaujímavé z pohľadu nákladov, správy a zálohovania. 

 • výrazná úspora nákladov
 • bez potreby investovať do samostatného hardvéru
 • prevádzka v cloude v našom dátovom centre

Vieme však v prípade požiadavky zákazníka zabezpečiť aj dodávku fyzickej ústredne (on premise).

Virtuálna telefónna ústredňa od DSI DATA Moderné riešenie úspešnej firmy.

Možnosti virtuálnej ústredne

Virtuálna ústredňa poskytuje samozrejme možnosti bežných telefónnych ustrední:

 • príjímanie, identifikovanie, prepájanie hovorov
 • možnosť zriadenia IVR hlasových sprievodcov 
 • podrobné on-line výpisy hovorov
 • nahrávanie hovorov
 • CLIP, CLIR služby 

Doplnky, ktoré sa zídu!

Doplnkové funkcie a vlastnosti:

 • rôzne modely vyzváňania v pracovných skupinách 
 • časové profily pre IVR a smerovanie hovorov 
 • konferenčné hovory 
 • odkazové hlasové schránky 
 • virtuálne GSM brány 
 • bezplatné čísla 0800
 • zvýhodnené čísla 0850
 • špeciálne a štandardné geografické čísla 
 • monitoring a zálohovanie ústredne