Cenníky služieb DSI DATA a. s. Pre domácnosti:


Cenníky zahŕňajú služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV, telefónne služby a webhostingové služby, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia alebo samostatne.

Pre firmy a organizácie:


Cenník zahŕňa dátové služby a služby prístupu do internetu typu Internet Office a Internet Business určené pre náročnejších zákazníkov a špeciálne aplikácie v oblasti telekomunikácií. Okrem dátových a internetových služieb obsahuje cenník služieb inštalácie a prevádzky telefónnych ústrední a hlasových služieb na báze moderných technoógií VoIP.

Cenník vám radi poskytneme na vyžiadanie. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje