Hospitality TV Digitálna televízia určená pre ubytovacie, zdravotnícke, kultúrne a športové zariadenia

Výhody Hospitality TV

Žiadne neočakávané starosti!

 • široká funkcionalita
 • vlastný TV infokanál
 • bez vplyvu počasia  
 • bez nutnosti údržby TV rozvodov

Hospitality TV obsahuje základnú ponuku TV staníc, vrátane možnosti individuálneho rozšírenia TV rastra a možnosti funkcionality EPG. Pri vybraných kanáloch poskytujeme aj archív či možnosť zastaviť a opätovne spustiť reláciu. Televízna služba je postavená na technológii IPTV (Internet Protocol Television). 

Chcete televíziu pre vaše zariadenie, no máte slabé pripojenie do internetu? My vás pripojíme!

Vhodné pripojenie

Zahraničné programy

Hospitality TV obsahuje bezplatné balíčky zahraničných programov, napríklad v týchto jazykoch:

 • Anglický jazyk

 • Maďarský jazyk

 • Ukrajinský jazyk

 • Poľský jazyk

 • Nemecký jazyk

Rozhranie Set-top boxov sa dá rovnako nastaviť do cudzieho jazyka.

 • Pre poskytnutie Hospitality TV je potrebné vhodné dátové pripojenie. Z tohto dôvodu sú naše služby a možnosti ich poskytnutia podmienené technickým šetrením.  
 • Hostia nemajú možnosť objednávať programové balíky nad rámec dohodnutých programov a nenavýšia tak mesačný poplatok.
 • Služba Hospitality TV nezahŕňa licenčné poplatky komerčných TV vysielateľov a koncesionárske poplatky.

Máte otázky týkajúce sa Hospitality TV?

Radi prestavíme službu a výhody digitálnej televízie, s ktorou bude spokojný každý váš hosť.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje
Niektoré z našich realizácií

Sme hrdí na našu dlhodobú spoluprácu s reštauračnými, zdravotníckymi či hotelovými zariadeniami.


Penzion Meridiana s.r.o.Jollien pension&restaurantHotel Roháč
SETA Tehelne, a.s.Zbojnícka kolibaByty areál PCHZ
meander invest s.r.o.Hotel LimbaTREND Hotel