Ochrana osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných údajov

GDPR

DSI DATA, a. s. rešpektuje súkromie a právo na ochranu osobných údajov všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo a ako to robíme a aké sú vaše práva.

Dokumenty na stiahnutie:

Ak ste, alebo plánujete byť naším zákazníkom, partnerom alebo zamestnancom, oboznámte sa s informáciami, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Zodpovedná osoba GDPR:

Na spracúvanie osobných údajov v spoločnosti DSI DATA, a. s. dohliada zodpovedná osoba (DPO - Data Protection Officer), na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť:

  • na adrese sídla spoločnosti: PROENERGY s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

  • e-mailom: dpo5@proenergy.sk