Garantovaná dostupnosť Garantujeme dostupnosť služby

Môžete sa spoľahnúť

Dôležitosť internetu a sieťovej infraštruktúry pre chod zabezpečujeme viacerými opatreniami.

  • organizácia práce, certifikácia ISO 9001 a ISO 27001

  • technické vybavenie, náhradné zariadenia 

  • prevádzka záložného pripojenia 

  • komplexná správa siete

  • monitoring siete 24/7

Dostupnosť služby garantujeme na úrovni 99,7% času. Našou prioritou je zavádzanie účinných preventívnych opatrení.

Využite našu službu externej správy siete pre maximalizovanie dostupnosti služieb prístupu do internetu.

Externá správa LAN