Digitálna káblová televízia IPTV IPTV platforma pre poskytovateľov TELCO služieb

Internet Protocol Television

Pre ISP zabezpečujeme širokú škálu činností.

  • konzultácie
  • virtualizácia IPTV middleware
  • dodávka a správa IPTV serverov
  • prenájom IPTV infraštruktúry
  • retransmisia TV programov
  • poskytovanie IPTV streamov
  • transkódovanie IPTV streamov

Základom našej IPTV platformy je middleware Nangu TV. Distribuovaný televízny signál získavame priamo zo štúdií, z distribučných satelitov a spoluprácou s inými ISP.

Službu prevádzkujeme aj ako koncovú službu  domácim zákazníkom. Viac na stránke www.flexi.sk.

Prejsť na flexi.sk

Sme regionány poskytovateľ a spolupracujeme s regionálnymi poskytovateľmi.

Dve formy middleware virtualizácie

Software as a service (SaaS) - Rýchle nasadenie TV služby bez vstupných nákladov.
TV System Integration - Integrácia systému a hardwaru podľa potrieb a možností s customizáciou.

Distribúcia TV signálu

Primárne a záložné streamy z originálnych zdrojov vysielateľov doplnené o transkódované zdroje pre potreby adaptívneho streamingu.

Content delivery

Distribúcia unicastového obsahu prostredníctvom vhodne škálovaných cache a streamer serverov.

Transkódovanie obsahu

Prevádzkujeme transkódovaciu farmu s kapacitou viac ako 200 IPTV streamov.

Vysielacie práva

Administratívne náročná činnosť zazmluvnenia práv na retransmisiu poskytuje pre ISP možnosť zjednodušeného prístupu k službe IPTV formou spolupráce pri prevádzke IPTV služby na sieti partnera.

Funkcionalita IPTV middleware

Flexi TV zmení spôsob, ako budú vaši zákazníci tráviť čas pri televízii.

Digitálny obraz

Obraz v najvyššej dostupnej kvalite zaručí dokonalý zážitok z vysielania.

EPG

Elektronický programový sprievodca s popisom relácií vrátane coverpages a hodnotením.

OTT

Dostupnosť IPTV služby prostredníctvom internetu a adaptívneho streamingu s podporou HLS a DASH protokolov.

Multiscreen

Možnosť využívania TV služby prostredníctvom rôznych zariadení - STB, Web, Mobil, Tablet, Smart TV, Android TV

Pause TV

Možnosť pozastaviť sledovaný program a neskôr v sledovaní pokračovať.

StartOverTV

Možnosť vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie a sledovať ju odzačiatku.

TV Archív

Sprístupnenie relácií daného vysielateľa až ľubovoľný počet dní dozadu.

nPVR

Osobný videorekordér s nahrávaním v sieti.

VoD

Elektronická videopožičovňa s množstvom zaujímavých fiilmov.

SVoD

Predplatená videoknižnica s obsahom podľa osobitných požiadaviek.

HBO Max

Služba HBO Max integrovaná s provisioningom IPTV platformy.

SelfCare

Možnosť objednania programových balíkov a služieb priamo v menu digitálnej TV.

Personalizácia

Osobné nastavenia služby pre každého užívateľa jednotlivo.

API

API rozhranie pre provisioning služieb

Reporting

On-line rozhranie pre reporting a billing služieb

Obráťte sa na nás s požiadavkou

Radi predstavíme výhody IPTV platformy a možnosti spolupráce pri prevádzke IPTV služieb vo vašej sieti.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje