Digitálna káblová televízia IPTV Prevádzka IPTV platformy pre poskytovateľov telco služieb

Internet Protocol Television

Službou pre ISP zabezpečujeme širokú škálu činností.

  • konzultácie
  • virtualizácia IPTV middleware
  • dodávka a správa IPTV serverov
  • prenájom IPTV infraštruktúry
  • retransmisia TV programov
  • poskytovanie IPTV streamov
  • transkódovanie IPTV streamov

Základom našej IPTV platformy je middleware Nangu TV. Distribuovaný televízny signál získavame priamo zo štúdií, z distribučných satelitov a spoluprácou s inými ISP.

Službu prevádzkujeme aj ako koncovú službu  domácim zákazníkom. Viac na stránke www.flexi.sk.

Prejsť na flexi.sk

Sme regionány poskytovateľ a spolupracujeme s regionálnymi poskytovateľmi

Dve formy middleware virtualizácie

Zdieľaná virtualizácia poskytuje ľahko dostupné brandové riešenie na kľúč bez potreby individuálnej konfigurácie služby a užívateľského prostredia. Plná virtualizácia umožňuje maximálnu autonómnosť ISP s možnosťou prispôsobenia a prevádzky vlastnej retransmisie. Týmto sa nahrádza nasadenie vlastného middleware.

Distribúcia TV signálu

Primárne a záložné streamy z originálnych zdrojov vysielateľov doplnené o transkódované zdroje pre potreby adaptívneho streamingu.

Content delivery

Distribúcia unicastového obsahu prostredníctvom vhodne škálovaných cache a streamer serverov.

Transkódovanie obsahu

Prevádzkujeme transkódovaciu farmu s kapacitou viac ako 200 IPTV streamov.

Vysielacie práva

Administratívne náročná činnosť zazmluvnenia práv na retransmisiu poskytuje pre ISP možnosť zjednodušeného prístupu ku službe IPTV formou spolupráce pri prevádzke IPTV služby na sieti partnera.

Funkcionalita IPTV middleware

Flexi TV zmení spôsob, ako budú vaši zákazníci tráviť čas pri televízii.

Digitálny obraz

Obraz v najvyššej dostupnej kvalite zaručí dokonalý zážitok z vysielania.

EPG

Elektronický programový sprievodca s popisom relácií vrátane coverpages a hodnotením.

OTT

Dostupnosť IPTV služby prostredníctvom internetu a adaptívneho streamingu s podporou HLS a DASH protokolov.

Multiscreen

Možnosť využívania TV služby prostredníctvom rôznych zariadení - STB, Web, Mobil, Tablet, Smart TV, Android TV

Pause TV

Možnosť pozastaviť sledovaný program a neskôr v sledovaní pokračovať.

StartOverTV

Možnosť vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie a sledovať ju odzačiatku.

TV Archív

Sprístupnenie relácií daného vysielateľa až ľubovoľný počet dní dozadu.

nPVR

Osobný videorekordér s nahrávaním v sieti.

VoD

Elektronická videopožičovňa s množstvom zaujímavých fiilmov.

SVoD

Predplatená videoknižnica s obsahom podľa osobitných požiadaviek.

HBO GO

Služba HBO GO integrovaná s provisioningom IPTV platformy.

SelfCare

Možnosť objednania programových balíkov a služieb priamo v menu digitálnej TV.

Personalizácia

Osobné nastavenia služby pre každého užívateľa jednotlivo.

API

API rozhranie pre provisioning služieb

Reporting

On-line rozhranie pre reporting a billing služieb

Obráťte sa na nás s požiadavkou


Radi predstavíme výhody IPTV platformy a možnosti spolupráce pri prevádzke IPTV služieb vo vašej sieti.