Správa siete Realizácia a externá správa dátových sietí

Outsourcing

Postaráme sa o vašu sieťovú infraštruktúru:

  • návrh a implementácia počítačovej siete
  • konfigurácia zariadení
  • vzdialený dohľad a monitoring
  • technická podpora v rámci služby prístupu do internetu 
  • vedenie dokumentácie o infraštruktúre a konfigurácii 
  • riešenie užívateľských požiadaviek súvisiacich s prevádzkou

Predmetom externej správy sú aktívne L2/L3 zariadenia vytvárajúce sieťovú LAN/WAN infraštruktúru užívateľa. Ide najmä o samostatne konfigurované zariadenia ako routre, switche, bezdrôtové spoje, VPN routre, bezdrôtové prístupové body.

Pre našich business zákazníkov je technická podpora zabezpečovaná kontinuálne osobitným oddelením so zvýšenou prioritou v porovnaní s retailovými zákazníkmi.

Internet Business

Firemná sieť má byť bezpečná, rýchla a spoľahlivá!

Vhodne ju navrhneme podľa vašich potrieb. Zabezpečíme prepojenie so vzdialenými pobočkami či zamestnancami na home-office. Budeme dohliadať na jej stav. Máme pripravené náhradné zariadenia pre prípad výpadku. Efektívne zúžitkujeme naše skúsenosti.


Obráťte sa na nás s požiadavkou


Radi spracujeme audit siete a v prípade potreby navrhneme odporúčania.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje