ActiveSync Prístup k informáciám organizácie na serveri

Vitajte

Exchange ActiveSync umožňuje používateľom mobilných telefónov prístup k svojim e-mailom, kalendáru, kontaktom a úlohám a umožňuje im naďalej pristupovať k týmto informáciám, keď pracujú offline.

  • Kedykoľvek a odkiaľkoľvek!

Všetci používatelia, ktorí majú poštovú schránku Exchange, môžu synchronizovať svoje mobilné zariadenie so serverom Microsoft Exchange.

Prevádzkujeme mailový systém IceWarp s množstvom dômyselných vylepšení.

Prejsť na Webmail

ActiveSync

Bezpečnosť na prvom mieste!

V prípade potreby môžete povoliť či zakázať Exchange ActiveSync pre používateľov.

  • uzamknutie zariadenia

  • maximálny počet neúspešných pokusov o heslo

  • vzdialené vymazanie oodcudzeného mobilného telefónu

  • prezeranie alebo export do rôznych formátov

Pomocou pravidiel prístupu k zariadeniam môžete ovládať, ktoré typy mobilných zariadení sa môžu synchronizovať s vašou organizáciou

Správa prístupov

Majte prehľad o každom prístupe k serveru!

  • Môžete určiť, ktoré mobilné zariadenia sa môžu synchronizovať so serverom Exchange Server. Urobíte to sledovaním nových mobilných zariadení pri ich pripájaní k vašej organizácii alebo nastavením pravidiel, ktoré určujú, ktoré typy mobilných zariadení sa môžu pripájať.

  • Každý prístup je osobitnou identitou.

  • Bez ohľadu na metódu, ktorú zvolíte na určenie, ktoré mobilné zariadenia sa môžu synchronizovať, môžete konkrétnemu používateľovi kedykoľvek povoliť alebo zakázať prístup pre konkrétne mobilné zariadenie.


Rozhodli ste sa vyskúšať Exchange ActiveSync?


Napíšte nám a my sa postaráme o všetko potrebné. Synchronizujte svoje dôležité informácie ešte dnes!
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje