Zákaznícka zóna Prvé prihlásenie nového užívateľa

Registrácia

Pripravte si konfiguračný protokol, ktorý ste obdržali pri zriadení služby a na ktorom je uvedený:

  • Jedinečný PIN kód, ktorý použijete pri registrácii

Riaďte sa sprievodcom pri vytvorení registrácie v Systéme flexi.
 

Postup registrácie

Pri registrácii budete potrebovať konfiguračný protokol, ktorý ste obdržali pri zriadení služby.

Prejsť k registrácii

Zmena spôsobu prihlasovania

Spôsob prihlasovania môžete zmeniť aj neskôr.

Ak používate Facebook alebo služby Googlu, môžete si prístup spárovať s prihlasovaním pomocou prihlasovacích údajov účtu Facebooku alebo Googlu. Prihlasovacie údaje pritom ostávajú úplne bezpečne uchované len u Facebooku alebo Googlu. Vybraný spôsob prihlasovania bude nastavený pre Systém flexi, pokiaľ tento spôsob opäť sami nezmeníte.

Pozvite svojich blízkych alebo kolegov

Odošlite e-mailovú pozvánku.

Pozvaný v pozvánke obdrží URL adresu, na ktorej sa bude môcť zaregistrovať a vytvoriť si tak prístup do Systému Flexi presne tak, ako každý iný zákazník. Všetci pozvaní užívatelia budú môcť používať služby a aplikácie, resp. pristupovať k zákazníckej zóne, len tak, ako im to dovolíte nastavením prístupových práv. 

Máte problém s prihlásením do zákazníckej zóny?


Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára, prípadne iným spôsobom kontaktovania.
Viac informácii o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.dsidata.sk/osobneudaje