Prepojenie pobočiek Telekomunikačná infraštruktúra medzi vašimi prevádzkami

Funkčné a overené riešenia

Prevádzkujete viac geograficky vzdialených pracovísk? Komunikujte rýchlo a jednoducho aj na veľké vzdialenosti! Máme pre vás funkčné a overené riešenia, ktoré oceníte.

  • prepojenie viacerých pracovísk do jednej WAN siete

  • jeden poskytovateľ, jedna zodpovednosť

  • správa celej siete jednotným spôsobom

  • záložné pripojenie

So svojimi prevádzkami komunikujete v uzavretej sieti, ku ktorej majú prístup iba vami poverené osoby. Je to jedna z foriem ochrany firemnej dátovej infraštruktúry.

Office aj Business internet má vo svojom základe výbavu pre pripojenie pobočiek !

Office router