Možnosti technického riešenia last-mile Individuálna internetová prípojka iba pre vás

Kvalita zachovaná

V prípade nedostupnosti existujúcej infraštruktúry pre Business služby používame individuálne riešenia

  • existujúca optická a bezdrôtová infraštruktúra
  • individuálna výstavba optickej prípojky
  • rádiové spoje v pásmach od 5,7 GHz do 60 GHz
  • zachovanie kvalitatívnych parametrov bez ohľadu na riešenie

Individuálne riešenie last-mile zvyšuje náklady na zriadenie služby. Zvýšené náklady efektívne rozložíme v čase.