dsidata

Partneri

Najvýznamnejší dodávatelia a organizácie s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb v dodávateľskom, alebo odberateľskom vzľahu.

 

Energotel

Dodávateľ medzimestských okruhov, VPLS core siete, nad ktorou je vybudovaná naša dátová MPLS infraštruktúra zabezpečujúca prenos dát, internetu, videostreamov.

www.energotel.sk

SAKT

Slovenská asociácia káblových operátorov - asociácia, v ktorej aktívne riešime problematiku vysielateľských práv pri prevádzke našej služby flexiTV.
 

www.sakt.sk

SSE-D

Stredoslovenská energetika - distribúcia - spolupráca pri výstavbe optických sietí.


 

www.sse-d.sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt swan logo

SWAN, a.s.

Poskytovateľ a odberateľ telekomunikačných služieb. 

www.benestra.sk

 

Cisco

Výrobca sieťových zariadení, ktoré tvoria kľúčové prvky našej sieťovej infraštruktúry.


 

www.cisco.com

RIPE

Organizácia zabezpečujúca koordináciu prevádzky celosvetovej siete internet.


 

www.ripe.net

Nangu.TV

Dodávateľ middleware riešenia pre TV služby. 

www.nangu.tv

SIX

Slovenske peeringové centrum.
 

www.six.sk