dsidata

DSI DATA, a.s.

Kto sme?

DSI DATA vznikla v roku 2001 so sídlom v Námestove. Zamestnáva takmer 70 pracovníkov v sídle spoločnosti v Námestove a na pobočkách v Žiline a Prievidzi, ktorých každodennou náplňou práce je zabezpečovanie prevádzky dátových služieb pre našich zákazníkov v domácnostiach a firmách.

 

Čo robíme?

Našou nosnou činnosťou je výstavba a prevádzka dátovej infraštruktúry, prostredníctvom ktorej poskytujeme telekomunikačné služby domácnostiam a firmám. Z pohľadu prístupových technológií prevádzkujeme optické FTTB a FTTH prístupvé siete, teda siete typu Fiber To The Building s možnosťami metalického pripojenia symetrickou sto megabitovou, alebo gigabitovou technológiou a siete typu Fiber To The Home s možnosťou asymetrického pripojenia až gigabitovou technológiou. Veľmi významnou súčasťou je prevádzka bezdrôtových prístupových sietí, ktoré majú nezastupiteľné miesto v lokalitách s chýbajúcou káblovou infraštruktúrou. A tam, kde je dostupná jediná a pôvodná metalická infraštruktúra vybudovaná ešte v dávnejšom období a teraz v majetku spoločnosti Telekom, poskytujeme v rámci dostupných možností DSL služby.  Okrem výstavby a prevádzky dátových sietí poskytujeme firemným zákazníkom špecializované služby zamerané na outsourcing prevádzky a správy informačných systémov. Ide o systémy od malých virtuálnych telefónnych ústrední až po komplexný middleware systém pre prevádzku IPTV služieb na sieťach partnerských  operátorov vo viacerých lokalitách na Slovensku. 

 

Ako to robíme?

Pôsobíme v oblasti, ktorá je veľmi náročná tak z pohľadu vývoja technológií ako aj požiadaviek zákazníkov. Pozorne preto sledujeme vývoj v oblastí technológií a snažíme sa včas implementovať riešenia, ktoré prinášajú našim zákazníkom konkurenčné výhody. Denne sa na nás obracajú stovky zákazníkov s najrôznejšími požiadavkami, preto s veľkým dôrazom venujeme úsilie organizácii práce a vnútorným procesom, ktoré majú vplyv na pružné vybavovanie požiadaviek zákazníkov a bezchybnú funkčnosť technológií. Udržateľné zvyšovania kvality poskytovaných služieb si pomáhame zabezpečiť dôsledným implementovaním integrovaného systému manažérstva kvality ISO 9001 a informačnej bezpečnosti  a ISO 27001, ktoré pravideľne obnovujeme. Držiteľmi certifikátov ISO sme od roku 2013

 

Sme členom:

Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie, ktorej cieľom je „podpora budovania a prevádzkovania káblových telekomunikácií tak, aby sme na Slovensku mali technicky dokonalé, legislatívne čisté a ochranu spotrebiteľa rešpektujúce káblové systémy s čo najväčšou programovou ponukou.

Slovak Internet eXchange peeringového centra, ktorého kľúčovým cieľom je zabezpečovanie priameho vzájomného prepojenia všetkých významných poskytovateľov služieb Internetu na Slovensku.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre so sídlom v Amsterdame, je nezávislá nezisková organizácia združujúca poskytovateľov internetu a telekomunikačné spoločnosti. Organizácia zabezpečuje koordináciu technickej prevádzky Internetu.

Asociácia regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska zastrešuje záujmy regionálnych operátorov v oblasti legislatívnej koordinácie a výmeny skúsenosti pri výstavbe elektronických sietí a služieb.

 

 


 

Spoznajte nás v číslach