dsidata

Naše riešenia

Realizovali sme množstvo rôznych projektov. Niektoré z ních nás oslovili niečim neštandardným. Niektoré z ních stručne predstavujeme.

 

 

Tempokondela Nižná

Pre novovybudovaný sklad Tempokondela v Nižnej sme nedávno realizovali vybudovanie rozsiahlej priemyselnej WiFi siete pozostávajúcej z opticko-metalických rozvodov a desiatok WiFi vysielačov. Sklad o rozlohe 10 000m2 s nárokmi na pripojenie IP kamerového systému, čítačiek čiarových kódov a PDA terminálov mal veľmi špecifickú podmienku pre zachovanie perfektného WiFi pripojenia pre bezdrôtové skladové zariadenia na celej rozlohe skladových priestorov s množstvom rôznorodých prekážok v priestore. Projekt sme úspešne zrealizovali a tešíme sa z novej spolupráce.

www.tempo-kondela.sk / temponabytok.sk

 

Bezdrôtová sieť v hoteli Altis

Hostia hotela mali v minulosti vážne problémy s prístupom do internetu, hlavne počas organizovaných konferenčných akcií. Zákazníkovi sme navrhli úplné prepracovanie siete. Riešením bol návrh pokrytia a inštalácia 24 WiFi prístupových bodov s centrálnou správou, zabezpečením a virtuálnym oddelením podsietí. Dnes hotel organizuje rôzne kongresové akcie s účasťou stoviek hostí, ktorí už problémy s internetom nemajú.

www.hotelaltis.sk

 

Sieť v Gymnáziu Námestovo

Najväčšie gymnázum na Slovensku potrebovalo sieťové riešenie, ktoré umožní tisícke žiakov a stovke zamestnancov komunikovať navzájom a so svetom. Riešenie počítačovej a bezdrôtovej siete si vyžiadalo 3 km kabeláže, takmer 100 WiFi prístupových bodov s centrálnou správou a sieťové zariadenia, ktoré si poradia aj s nárazovou záťažou počas prestávok. Samozrejmosťou je striktné oddelenie dátovej komunikácie učiteľov, administratívy a žiakov.

www.gabnam.sk

 

IPTV platforma

Prevádzkujeme vlastnú IPTV platformu prostredníctvom ktorej poskytujeme moderné služby káblovej TV rezidenčným zákazníkom, domácnostiam, prostredníctvom vlastných sietí ako aj partnerským poskytovateľom internetových služieb. IPTV platforma pokrýva potreby domácností vo viac ako dvadciatích okresoch. IPTV platforma pozostáva z množstva techniky zabezpečujúcej centrálnu evidenciu užívateľov a služieb, ukladanie nahrávok užívateľov, streamovanie obsahu, transkodóvanie videa atď. Je to súbor  viac ako 30 výkonných serverov poprepájaných dátovými okruhmi, ktoré prenášajú dáta rýchlosťami niekoľko sto megabitov za sekundu. Medzi našich najväčších partnerov patria www.vnet.skwww.rsnet.skwww.condornet.skwww.ferimex.skwww.imafex.skwww.e-net.sk

 

Outsourcing ITC v spoločnosti Elkond

Fabrike káblov, jednému z najväčších výrobcov káblov v Česko - Slovensku poskytujeme služby outsourcingu IT viac ako 10 rokov. Pri veľkosti a rozsahu potrieb sa ako optimálny model aplikuje kombinácia zamestnancov v riadnom pracovnom vzťahu pri zabezpečovaní operatívnych činnosti a outsourcingu pri zabezpečovaní odborných zásahov a implementácií riešení. Outsourcing správy IT poskytuje Elkondu kontinualitu, spoľahlivosť a stabilitu IT riešení, čo je opak k experimentovaniu a neistote častokrát spôsobenej prirodzenou fluktuáciou zamestnancov.

www.elkond.sk

 


Kamerový systém

Mestská polícia Žilina

Kamerový systém Mesta Žilina prevádzkovaný Mestskou políciou pozostáva z viac ako 50 kamier pokrývajúcích rôzne lokality v celom meste vzdialené aj niekoľko kilometrov. Pri tomto rozsahu by bolo veľmi obtiažné a obmedzujúce realizovať výstavbu a prevádzku trás pre pripojenie jednotlivých kamier. Kamerový systém MPZA preto využíva optickú metropolitnú sieť a E-LINE okruhy pre efektívne pripojenie kamier k centrálnemu pultu systému. Naša spoločnosť je hrdá, že zapezpečuje prevádzku optickej metropolitnej siete, prepojenie prvkov kamerového systému a samotný servis kamerového systému.

www.mpza.sk

 

Sieť v Kolibe Jasenica

Krásnu kolibu potreboval majiteľ vybaviť internetom s garantovanou dostupnosťou kôli on-line platbám a perfektným bezdrôtovým pokrytím pre elektronické terminály čašníkov. Samozrejmosťou sú aj potreby hostí. Riešenie na kľúč obsahuje primárnu aj záložnú linku, desať WiFi prístupových bodov s centrálnou správou a spoľahlivý router s rozumnou konfiguráciou zabezpečujúci smerovanie, zabezpečenie a virtualizáciu siete pre hostí a personál.

www.zbojnickakoliba.eu

 


Telefónia

Mestský úrad Kysucké nové Mesto

Ako asi väčšina mestských úradov, historicky fungovalo mesto s telefónnou ústredňou, samostatnou metalickou sieťou dvojliniek a množstvom analógových telefónov. Vhodným návrhom prevádzky telefónnych služieb na báze IP telefónie sa dajú nie len znížiť prevádzkové náklady ale aj zmodernizovať a zjednodušiť telefonovanie prostredníctvom pevných liniek. Riešením je virtuálna telefónna IP ústredňa v cloude, dátová linka so záložnym okruhom prepájajúca objekty Mesta s cloudom a desiatky bezdrôtových IP telefónov, ktoré nahradili staré aparáty. Investícia sa zaplatí z ušetrených prostriedkov a modernizácia prináša len pozitíva.

www.kysuckenovemesto.sk

 

Prevádzka triple-play služieb flexi

DSI DATA od svojho začiatku poskytuje služby prístupu do internetu domácim zákazníkom. Služby internetu sme postupne rozšírili o služby telefónie, káblovej televízie a rôzne hostingové služby. Snažíme sa domácnostiam poskytovať komplexný súbor telekomunikačných služieb s najbohatšou funkcionalitou na trhu. Nejde nám len o poskytovanie čo najlacnejšieho a najjednoduchšieho prístupu do internetu lebo vieme, že každý zákazník potrebuje, alebo bude potrebovať viac. A navyše nás IT baví. Preto nepredávame cudzie produkty, ale vyvíjame a integrujeme vlastné riešenia a spolupracujeme pri ich prevádzke aj s inými prevádzkovateľmi sietí vo viacerých lokalitách na Slovensku. Špičkové mailové služby, hostingové služby, IPTV, videopožičovňa, služby v cloude a samozrejme internet prostredníctvom technológií FTTx, LTE, WiFi, ADSL. Súbor služieb pre domácnosti majú špecifický charakter odlišný od potrieb firemných zákazníkov. Preto ich prevádzkujeme ako telekmunikačné služby Flexi.

www.flexi.sk

 

Developerské projekty

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je výstavba novej telekomunikačnej infraštruktúry v rámci výstavby nových bytov, rodinných domov a polyfunkčných budov.

Spolupráca s developermi, poprípade so samosprávou, začína už počas projektovania budov, prebieha počas stavebného konania a samotnej realizácie stavby. Stavebníci častokrát pozabudnú na potreby moderných komunikačných technológii. Už v zárodku stavby je potrebne myslieť na spôsob pripojenia k telekomunikačnej sieti, na spôsob interiérových vertikálnych a horizontálnych vedení do bytu ale aj v rámci bytu.

Výstavbu telekomunikačných sietí na báze služieb optického internetu a služby poskytujeme napríklad v nasledovných projektoch:

Bytový komplex 3star Žilina

www.3-star.sk

Slnečné terasy Žilina

www.slnecnaterasa.sk

Kubínske terasy Dolný Kubín

CENTRAL Prievidza

www.ivv.sk/projekty

 

North residence Prievidza

www.northresidence.sk

Sacha Iné bývanie Prievidza

www.inebyvanie.dopsta.sk

 

Byty Lux Prievidza

www.bytylux.sk

 


Individuálna bytová výstavba

Stále častejšie participujeme aj na individuálnej bytovej vástavbe rodinných domov.

Výstavba optickej siete pre rodinné domy vyžaduje iný technický prístup ako pri výstavbe bytových domov, je potrebné zohľadniť nejednotnosť výstavby a súčinnosť s výstavbou inžinierských sietí.

Bytová výstavba IBV Riečna v Prievidzi35 novych modernych RD s optickými službami od našej spoločnosti​ ( www.facehome.sk/sk/lokalita/ )

Optická sieť v Mojši pri Žilinerozsiahlý projekt prepájajíci viacero developerských projektov IBV a bytových domov spolu s výstavbou optickej siete pre pôvodne zastavané lokality

Tieto projekty by nebolo možné realizovať bez záujmu a súčinnosti samosprávy, stavebného úradu a samotných investorov, ža čo im patrí veľká vďaka.