dsidata

Outsourcing IT / Správa ITNestrácajte čas správou IT vo Vašej firme, venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a tieto činnosti prenechajte na nás. 

Správa IT formou outsourcingu, externej správy, v sebe zahŕňa celý komplex pre každú firmu zásadných činností, ktoré majú významný vplyv na bezproblémové fungovanie. 

Zjednodušene povedané, správu vašej počítačovej siete vrátane všetkých zariadení (routre, switche, pracovné stanice, servery…) vykonáva naša spoločnosť na základe zmluvy. 

 

Výhody outsourcingu:

  • úspora celkových nákladov na IT
  • riešenie personálnych problémov
  • tím skúsených a školených odborníkov, ktorí sú schopní aplikovať získané skúsenosti
  • celoročná dostupnosť správy a podpory IS
  • komplexnejšia základňa zdrojov (napríklad hardware), pre lepšie preklenutie a riešenie krízových situácií
  • zmluvne definované pravidelné a predvídateľné náklady
  • udržiavanie kroku s najnovšími technológiami
  • zodpovednosť

Pri službe outsourcingu správy IT vieme výhodne využiť a integrovať ďalšie služby, ktoré správa a prevádzka IT vyžaduje, ako napríklad internetové služby, dátové služby a linky, hlasové služby a hostingové služby. 
 

Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS