dsidata

Splupráca

Osobitná kategória činností vyžaduje veľmi individuálny prístup. Je to úzka spolupráca pri prevádzke a aktivitách našich partnerov.

Splupráca môže mať dlhodobý charakter, alebo sa sústreďuje na konkrétne jednorázové projekty.

 

Správa IT

  • Externá správa IT
  • Integrácia IT riešení a dátových služieb
  • Zodpovednosť za prevádzku IS

 

IPTV

  • Koncová služba domácim zákazníkom
  • Služba iným ISP formou outsourcingu

 

Developerské projekty

  • návrhy a prevádzka sietí
  • Bytové domy a IBV
  • Hotely, Hospitality
  • Obchodné centrá
  • spolupráca so samosprávou