dsidata

Kamerové systémy
Poskytujeme projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a servis kamerových systémov.

Bezpečnostné kamerové systémy sú určené na monitorovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte alebo mieste. Vďaka rýchlo sa zdokonaľujúcim technológiám sú digitálne IP kamerové systémy schopné snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz v rozlíšení 1080p (FullHD), 2K, 4K, 7K (UltraHD) a vyššie, čo umožňuje identifikovať sledované objekty na niekoľko desiatok až stoviek metrov. S narastajúcou komplexnosťou IP kamerových technológií sa zvyšujú aj nároky na správny návrh a realizáciu komunikačnej infraštruktúry, prostredníctvom ktorej prepájame prvky kamerového systému. Môže ísť o rozsiahle optické a metalické počítačové siete. A tu je naša firma DSI DATA, a.s. doma...

 


Z pohľadu dátových sietí sa často stretávame s vážnymi chybami prevádzkovaných kamerových systémov u zákazníkov:

  • Ku kamerám častokrát zákazníci pristupujú prostredníctvom presmerovaných portov svojej internetovej prípojky
  • Prvky kamerového systému sú často pripájané do počítačových LAN sietí užívateľa, v ktorých má užívateľ pripojené svoje počítače, tlačiarne a WiFi sieť
  • Pripájanie vzdialených kamier k centrálnemu kamerovému systému nevhodnými asymetrickými internetovými prípojkami, pri ktorých je prenosová rýchlosť uploadu veľmi nízka (napr. ADSL prípojky)
  • Umiestnenie a využitie kamier je v rozpore s platnou legislatívou, nedodržiavanie legislatívnych podmienok.

 


Pri návrhu kamerových systémov, vzhľadom na bohaté skúsenosti s projektovaním IP infraštruktúr, počítačových sietí a internetových služieb, vieme už na začiatku zohľadniť prevádzkové a bezpečnostné aspekty.

Samozrejmým základom pri projektovaní kamerového systému sú pre nás požiadavky zákazníka a následná podrobná obhliadka  umiestnenia jednotlivých kamier a samotného záznamového zariadenia. Kamerový systém realizujeme na kľúč s kompletnou projektovou dokumentáciou a technickou správou.

Naša firma je držiteľom licencie na prevádzku technickej služby podľa zákona 473/2005 Z.z. a v procese návrhu až realizácie dbáme na dodržiavanie legislatívnych podmienok.

 

Pri návrhu riešení zohľadňujeme množstvo požiadaviek, ktoré majú kľúčový vplyv na prevádzkové možnosti:

  • Účel kamerového systému – monitorovanie, detekovanie, pozorovanie, rozpoznávanie, identifikácia, alebo inšpekcia
  • Umiestnenie systému – s ohľadom na sledované objekty, vplyv prostredia, vzdialenosti, veľkosti objektov
  • Typy kamier a zariadení – s ohľadom na prenosovú infraštruktúru, kapacity liniek, úložných zariadení atď.
  • Geografické rozmiestnenie kamerového systému - s ohľadom na možnosti potrebných komunikačných sietí

                           

Používame kvalitné a osvedčené kamery firmy Geovision, Panasonic prípadne kamery nemeckého výrobcu Eneo.


 

Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS