dsidata

Telefonovanie


Aj keď pod pojmom "telefón" v dnešnej dobe každého manažéra napadne mobilný telefón, dôležitou súčasťou firemnej kultúry je telefónna komunikácia prostredníctvom telefónnej ústredne, telefónnych klientov a integrovanej telefónnej inteligencie.


IP telefónia poskytuje možnosti telefonovania do pevných sietí, mobilných sietí a do zahraničia za výhodné poplatky v sekundovej tarifikácii. Okrem úspor prináša možnosti na integráciu rôznych funkcií a služieb pre zákazníkov.

Samozrejmosťou je pridelenie geografického telefónneho čísla, alebo prenos pôvodných čísel od iného operátora. 

 

Výhodou technológie VoIP

je nízka počiatočná investícia do hardvéru a do zriadenia služby. K takejto výraznej úspore dochádza ideálne pri využívaní služby virtuálnej ústredne, kedy nie je potrebné investovať do samostatného hardvéru, ale systém ústredne je prevádzkovaný na virtuálnom serveri v našom dátovom centre, mimo lokálnej siete zákazníka.

Tieto vlastnosti priamo súvisia s ďalšou výhodou, ktorou je škálovateľnosť. Prispôsobíme riešenie presne podľa vašich potrieb a riešenie môže prirodzene rásť spolu s vami.

K hlasovým službám historicky patrí aj faxová služba. V našej ponuke má však virtuálnu formu, kedy je fax prijímaný na určenom tel. čísle a v podobe e-mailovej správy doručený prijímateľovi.  
Funkcie a vlasnosti:

 • virtualizácia ústredne v cloude
 • on-line prehľad hovorov a billingu
 • tvorba hlasového sprievodcu IVR
 • rozpoznávanie volajúceho
 • nahrávanie hovorov
 • rôzne modely vyzváňania v pracovných skupinách
 • časové profily pre IVR a smerovanie hovorov
 • bezplatné čísla 0800, zvýhodnené čísla 0850, špeciálne a štandardné geografické čísla
 • CLIP, CLIR
 • konferenčné hovory
 • smerovanie, blokovanie, prepájanie
 • odkazové hlasové schránky
 • virtuálne GSM brány
 • monitoring a zálohovanie ústredne
 

Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS