dsidata

Dátové služby

Ak je pre Vás dôležité dôveryhodné a bezpečné dátové prepojenie centrály a pobočiek, potrebujete dátové služby typu E-LINE, E-LAN.

  • rýchle spoje s vysokou symetrickou dátovou priepustnosťou od 5Mbit/s
  • bezpečnosť dátovej komunikácie
  • L2 transparentné dátové prepojenie
  • vysoká dostupnosť služby
  • vhodné pre prevádzku kľúčových informačných systémov
  • 24/7 technická podpora
  • neustály monitoring služby
 

E-LINE

Dátové prepojenie dvoch bodov Point - to - Point umožňujúce prepojenie dvoch pobočiek alebo uzlov siete L2 transparentným spojom s garantovanou latenciou a symetrickou rýchlosťou. Služba je odovzdaná prostredníctvom metalického alebo optického ethernet portu.


E-LAN

Dátové prepojenie viacerých bodov Bod - Multibod, alebo Multibod - Multibod. Môže ísť o prepojenie viacerých pobočiek k centrále alebo viacerých pobočiek medzi sebou s garantovanou latenciou a symetrickou rýchlosťou. Služba je odovzdaná prostredníctvom metalického alebo optického ethernet portu.

Osobitne zaujímavou možnosťou je prepojenie siete pobočiek s aplikačnými servermi alebo úložiskom v cloude.


často riešené požiadavky  
dostupnosť riešená záložnou linkou v mieste odovzdania služby, prístupovým provkom a MPLS infraštruktúrou zabezpečujúcou L2 transparentné prepojenie uzlov zákazníka
lastmile v závislosti od dostupnej infraštruktúry môže byť last-mile riešený optickou prípojkou, bezdrôtovou synchrónnou prípojkou, ULL SHDSL
QoS zabezpečenie vyššej úrovne služby prioritizáciou požadovaného dátového toku
aplikácie kamerové prenosy, živé vysielanie, vnútrofiremná hlasová komunikácia, zálohovanie dát, prevádzka centralizovaných aplikačných riešení CRM, ERP, ...

Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS