dsidata

Informácie o ochrane osobných údajov

Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti DSiDATA, a.s. súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v online formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. DSiDATA, a.s. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.