Všeobecné podmienky spoločnosti DSI DATA, a.s. platné od 1. 5. 2020


(ďalej len Všeobecné podmienky)

vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

 

DSI DATA a. s.