Virtuálny FAX Moderné riešenie, ktoré zabezpečí všetky funkcie klasického faxu

Faxová služba

Ako funguje služba virtuálneho faxu?

K hlasovým službám historicky patrí aj faxová služba. V našej ponuke má však virtuálnu formu, kedy je fax prijímaný na určenom telefónnom čísle a v podobe e-mailovej správy doručený prijímateľovi. 

  • odosielanie faxov je podobné odosielaniu e-mailov
  • dokument je vytlačený na faxovom prístroji príjemcu  
  • informácia o odoslaní je zaslaná na email odosielateľa

Okrem prijímania a odosielania faxov môžete využiť aj ďalšie užitočné funkcie faxovej služby či prezerať prijaté faxy vo webovom rozhraní. 

Nastavenie Faxovej služby

Poslať faxovú správu môžete po prihlásení do virtuálnej faxovej služby.

Poslať Fax

Niečo navyše

Výhody virtuálneho faxu:

Okrem prijímania a odosielania faxov môžete využiť aj ďalšie užitočné funkcie faxovej služby:

  • prezerať prijaté faxy vo webovom rozhraní

  • jednoduchá práca a úpravy prijatých správ

  • možnosť preposlať správu emailom

  • možnosť uložiť správy do počítača