dsidata

Virtuálne servery (VPS)
Virtuálny server (VPS – Virtual Private Server) umožňuje riešiť potreby náročných užívateľov, pre ktorých je bežná služba hostingu nepostačujúca a preto uvažujú o možnosti prevádzky vlastného fyzického servera.

VPS je ideálne riešenie, nakoľko poskytuje možnosť prevádzky akýchkoľvek internetových služieb pod vlastnou správou a to bez potreby vlastnenia a prevádzky fyzického servera.

 

 
  VPS - virtuálny server dedikovaný server
výhody
  • škálovateľný výkon podľa reálnych potrieb
  • nízke zriaďovacie náklady
  • nižšie prevádzkové náklady
  • vysoká dostupnosť zodpovedajúca robusnosti virtualizačnej serverovej platformy
  • vysoký dostupný výkon (využitelný len pre veľmi špecifické aplikácie)
nevýhody
  • nižší dostupný výkon (využitelný len pre veľmi špecifické aplikácie)
  • starostlivosť o HW
  • vysoké prevádzkové  náklady