dsidata

Registrácie domén


Chcete na internete vlastnú jedinečnú identitu? Majte vlastnú internetovú doménu!

Prevádzkovať vlastné web stránky a maily môžete na slovenských (.sk) alebo medzinárodných doménach (.com, .net, .info, .eu, ...) druhej úrovne, za ktoré sa platí malý registračný poplatok. Takáto registrácia Vám poskytuje "vlastnícke" právo k doméne.

V procese registrácie Vás plne zastupujeme a zabezpečujeme všetky potrebné úkony súvisiace so sprevádzkovaním domény alebo s prevodom domény od iného vlastníka, poprípade pri zmene registrátora.

Každá doména sa dá zaregistrovať na 1-5 rokov. Potom je jej registráciu nutné predĺžiť. Ak nedôjde k predĺženiu platnosti domény, táto vyexpiruje a môže si ju zaregistrovať niekto iný.

> Registrácia domén <