dsidata

Nové rozhranie správy kontaktov

V našom zákazníckom systéme na stránke www.dsidata.sk došlo k úprave evidovania kontaktov zákazníka. 
Doteraz sme evidovali iba 2 typy kontaktov: administratívny kontakt a fakturačný e-mail.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť zmenu, ktorá umožní sprehľadniť kontakty a zjednodušiť ich vytváranie a zmenu. Aktuálne sú vytvorené tri typy kontaktov.

  • Administratívny kontakt
  • Fakturačný kontakt
  • Technický kontakt

Odteraz môžete tieto kontakty pohodlne vytvárať a meniť priamo v Zákazníckej zóne na stránke www.dsidata.sk

Ako na to?

Po prihlásení do Zákazníckej zóny nájdete “Nastavenie kontaktov” v časti: Môj účet / Zmluvy / Správa kontaktov

 

3 typy kontaktov a ich využitie:

Administratívny kontakt

Slúži ako skupina kontaktov, kde sa budú odosielať všetky notifikácie o zmenách v súvislosti s vašou zmluvou. Taktiež sa tam budú odosielať všetky potvrdzovacie e-maily (napríklad k zmluvným dodatkom) a všetky typy notifikácií.

Fakturačný kontakt

Slúži na odosielanie mesačných faktúr na e-mailové adresy evidované pod fakturačným kontaktom, ak máte zvolenú túto formu zasielania. 

Technický kontakt

Bude slúžiť ako komunikačný kanál pre nahlasovanie dočasných technických obmedzení na mieste Vášho pripojenia.

Pre každý z týchto typov kontaktov môžete určiť viac osôb s rôznymi telefónnymi číslami a e-mailami. Napríklad môžete určiť osobu, ktorej majú byť doručované mesačné faktúry, alebo osobu, ktorá má riešiť technické otázky.

 

 

UNI kontakty

Začnite na záložke “UNI kontakty”. Po úvodnom naimportovaní sa všetky kontaktné údaje Vašej zmluvy totiž previedli do podoby univerzálnych kontaktov (UNI kontaktov), preto je vhodné, aby ste si tieto záznamy upravili. Urobíte tak veľmi jednoducho: na konci každého riadku záznamu je v stĺpci "Možnosti" tlačidlo “upraviť kontakt”. Všetky políčka sú povinné (meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail) a je teda potrebné ich vyplniť pre každý kontakt. Na tejto záložke môžete vytvoriť nové, upravovať existujúce alebo zmazať neaktuálne UNI kontakty. V každom UNI kontakte môže byť jedno telefónne číslo a jeden e-mail pre konkrétnu osobu. Ak si napríklad želáte byť notifikovaný naraz na dvoch telefónnych číslach vytvorte 2 UNI kontakty. Tieto kontakty spravujete vy, na rozdiel od kontaktov, ktoré sú definované na záložke Prístupy. 

Takto vytvorené kontakty môžete následne priradiť v správe kontaktov k akémukoľvek administratívnemu fakturačnému alebo technickému kontaktu.

 

Prístupy

Toto je najvhodnejší spôsob vytvárania a spravovania kontaktov.

Informácie na tejto záložke spracúva osoba, ktorá je zaregistrovaná v Sytéme flexi a spolu s Vami zdieľa prístup k jednotlivým službám našej Zákazníckej zóny. V prípade rodiny sú to rodinní príslušníci alebo známi, v prípade firmy zamestnanci alebo spolupracovníci.

Na rozdiel od UNI kontaktov aktualizáciu údajov zabezpečuje priamo osoba zaregistrovaná v Systéme flexi.  Tieto údaje si ich majiteľ môže spravovať v Zákazníckej zóne: Môj účet / Nastavenia účtu / Informácie o prístupe. Tieto údaje sú teda vždy aktuálne a nemusíte ich aktualizovať vy. Z tohto dôvodu vám odporúčame vytvárať kontakty prostredníctvom prístupov tejto záložky "Prístupy". Stačí ak kliknete na tlačidlo správa prístupov a následne prostredníctvom Systému flexi odošlete novú pozvánku kontrétnej osobe (Môj účet / Nastavenia účtu / Správa prístupov). Viac o systéme Flexi sa môžte dozvedieť v tomto článku. (link na príšlušný článok)

 

Správa kontaktov

Táto záložka je síce uvedená ako prvá, ale pri úvodnom nastavení ju využijete ako poslednú. Na tejto záložke totiž vidíte Vaše aktuálne nastavenie kontaktov. Na tejto záložke totiž môžete priraďovať vytvorené kontakty (buď UNI kontakty, alebo Prístupy) akémukoľvek administratívnemu, fakturačnému alebo technickému kontaktu.