dsidata

Získali sme certifikát ISO 9001:2015

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 27001 už od roku 2013. Pravidelne každý rok vykonáva externé audity (kontrolné alebo recertifikačné) certifikačná autorita QS Cert. 

ISO normy 9001 a 27001 normy riadia procesy v oblasti manažmentu kvality a informačnej bezpečnosti. K certifikácii nášho systému práce nás nazaväzuje žiadna zákonná povinnosť. Hlavným dôvodom pre implementovanie a udržiavanie ISO noriem je naša snaha byť našim zákazníkom skutočne dôveryhodným partnerom. 

Kontrolný audit, v rámci ktorého sme prechádzali z pôvodnej normy ISO 9001:2008 na novú normu ISO 9001:2015 sa uskutočnil v utorok 7. marca 2017. Sme veľmi hrdí na to, že sme získali certifikát podľa najnovšej normy ISO 9001:2015.