dsidata

Internetové služby


Služby prístupu do internetu poskytujeme prostredníctvom vlastnej sieťovej infraštruktúry, prostredníctvom miestnych vedení a prostredníctvom sieti partnerov. Na základe technických a prevádzkových rozdielov delíme služby na služby pre rezidenčných zákazníkov (bytových) a firemných zákazníkov (SME).

Typy poskytovaných internetových služieb:

  • Rezidenční zákaznici (flexi služby)
  • služby Internet Office
  • služby Internet Business
 

Office služby

Táto produktová rada je určená pre kancelárie a malé spoločnosti. Služba je určená pre podnikateľov, ktorí internet k práci potrebujú, ale nie sú od neho existenčne závislí.

Výhodou je vyššia úroveň technickej podpory a pridané nadštandardné služby.

Služba je ideálnym prienikom pomeru cena/výkon pre internetovú službu dynamickej a stále sa rozrastajúcej spoločnosti.

Výhodná cena je dosiahnutá vďala tomu, že pri službe Office internet využívame existujpúcu infraštruktúru určenú pre rezidenčných zákazníkov.

Štandardom pri uvedených službách je:

  • Služby sú bez aktívneho FUP (neaplikujeme obmedzenia na základe limitov pre intenzitu využívania služby, aplikujeme však opatrenia v prípade narušenia bezpečnosti a integrity siete zo strany koncového užívateľa),
  • Pri službách sa predpokladá vyššia agregácia a asymetrickosť dátového toku.

Viac o službe Internet Office 
Internet Business

Táto produktová rada je určená pre malé a stredne veľké spoločnosti. Služba je individuálne vyladená požiadavkám zákazníka, preto je určená spoločnostiam, ktoré si uvedomujú potrebu kvalitného garantovaného, symetrického pripojenia do internetu. Služby Internet business sú určené pre zákazníkov, ktorí hľadajú profesionálne riešenie bez akýchkoľvek kompromisov, na ktoré sa môžu kedykoľvek spoľahnúť.

Kladieme dôraz na kvalitu technického riešenia prístupovej linky, bezpečnoť terminovania služby, jej škálovatelnosť a technickú podporu.

Štandardne je bodom odovzdania služby ethernet port v priestoroch užívateľa a technické riešenie „last mile“ sa stáva súčasťou infraštruktúry našej spoločnosti, čo má zásadný vplyv na prevádzku monitoringu siete a technickú podporu. Po dôkladnej analýze požiadaviek firemných potrieb sa vynára množstvo potrieb, alebo nápadov na efektívne využívanie informačných technológií, ktoré je nevyhnutne späté s dátovými prenosmi z verejného internetu do LAN siete, z LAN siete do verejného internetu alebo medzi viacerými LAN sieťami, ktoré sú od seba geograficky vzdialené. Nefunkčnosť, obmedzenie funkčnosti alebo bezpečnosť týchto dátových prenosov môže zásadne ovplyvniť chod firmy.

Viac o službe Internet Business

 

Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS