dsidata

Spolupráca pri realizácii developerských projektov


 

 


Developerským spoločnostiam ponúkame spoluprácu pri realizácii ich zámerov výstavby nových sídlisk rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov, výrobných priestorov a ostatných stavieb, v ktorých sa predpokladá potreba telekomunikačných služieb internetu, TV, lokálnych LAN sietí, wifi sietí, kamerových systémov.

 

Ide o komplexnú službu, ktorej výsledkom je vybudovanie všetkých potrebných káblových trás, aktívnych a pasívnych zariadení a dovedenie konektivity v takom rozsahu, aby budúci užívatelia mohli využívať najmodernejšie požadované služby internetu, káblovej TV, lokálnych LAN sietí či iné služby.

Základný postup spolupráce:

  • oboznámenie sa s projektom
  • návrh riešenia, ktorého výsledkom je projekt a technická správa 
  • individuálne posúdenie financovania v našej réžii, alebo  finančnej participácie s investorom
  • realizácia, testovanie, meracie protokoly.... 
  • odovzdávanie služieb jednotlivým koncovým užívateľom na základe individuálnych zmlúv.


 

Niektoré naše realizácie