dsidata

Telefonovanie


Aj keď pod pojmom "telefón" v dnešnej dobe každého manažéra napadne mobilný telefón, dôležitou súčasťou firemnej kultúry je telefónna komunikácia prostredníctvom telefónnej ústredne, telefónnych klientov a integrovanej telefónnej inteligencie.


IP telefónia poskytuje možnosti telefonovania do pevných sietí, mobilných sietí a do zahraničia za výhodné poplatky v sekundovej tarifikácii. Okrem úspor prináša možnosti na integráciu rôznych funkcií a služieb pre zákazníkov.

Samozrejmosťou je pridelenie geografického telefónneho čísla, alebo prenos pôvodných čísel od iného operátora. 

 

Výhodou technológie VoIP

je nízka počiatočná investícia do hardvéru a do zriadenia služby. K takejto výraznej úspore dochádza ideálne pri využívaní služby virtuálnej ústredne, kedy nie je potrebné investovať do samostatného hardvéru, ale systém ústredne je prevádzkovaný na virtuálnom serveri v našom dátovom centre, mimo lokálnej siete zákazníka.

Tieto vlastnosti priamo súvisia s ďalšou výhodou, ktorou je škálovateľnosť. Prispôsobíme riešenie presne podľa vašich potrieb a riešenie môže prirodzene rásť spolu s vami.

K hlasovým službám historicky patrí aj faxová služba. V našej ponuke má však virtuálnu formu, kedy je fax prijímaný na určenom tel. čísle a v podobe e-mailovej správy doručený prijímateľovi.  
Funkcie a vlasnosti:

 • virtualizácia ústredne v cloude
 • on-line prehľad hovorov a billingu
 • tvorba hlasového sprievodcu IVR
 • rozpoznávanie volajúceho
 • nahrávanie hovorov
 • rôzne modely vyzváňania v pracovných skupinách
 • časové profily pre IVR a smerovanie hovorov
 • bezplatné čísla 0800, zvýhodnené čísla 0850, špeciálne a štandardné geografické čísla
 • CLIP, CLIR
 • konferenčné hovory
 • smerovanie, blokovanie, prepájanie
 • odkazové hlasové schránky
 • virtuálne GSM brány
 • monitoring a zálohovanie ústredne
 

Informácia pre využívanie tiesňových volaní (112, 150,155, 158, ...)

Ako poskytovateť hlasovej služby sme povinní oznámiť úradom adresu, kde je daná služba zriadená. Ak budete volať na tiesňové číslo z iného miesta ako je uvedené v našom systéme, je potrebné o tom informovať operátora tiesňovej linky. Je preto vhodné uvádzať správnu adresu, kde telefónnu službu využívate.


Niektoré naše realizácie

Kontaktujte nás, radi Vám predstavíme náš produkt a pripravíme ponuku riešenia:

KONTAKTUJTE NÁS