dsidata

Úprava frekvencie diaľkového ovádača

 

Tento manuál slúži na správne nastavenie komunikačnej frekvencie infra rozhrania univerzálneho diaľkového ovládača Universal MRCU180. Ovládač podporuje viaceré modely STB pričom:

STB 1710, 1910 a 1960 pracujú s frekvenciou 56 kHz
STB 1003, 1113, 1853, 1903 a 1963 pracujú s frekvenciou 36 kHz

Postup pre nastavenie príslušnej frekvencie je takýto:

  • 1 Stlačte a podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo "STB" spolu s tlačidlom "CH.+" (3 sekundy),
  • 2 zasvieti led dióda "STB" na diaľkovom ovládači,
  • 3 zadajte na numerickej klávesnici diaľkového ovládača 36 pre 36 kHz alebo 56 pre 56
              kHz 
    (podľa ovládaného STB zariadenia),
  • 4 LED "STB" na diaľkovom ovládači 3 krát blikne,
  • 5 stlačte tlačidlo "STB" na diaľkovom ovládači pre uloženie nastavenia.