dsidata

Nové všeobecné podmienky

Radi by sme vám oznámili, že sme 1.4.2017 zverejnili nové všeobecné podmienky pri poskytovaní našich služieb. Platnosť a účinnosť nadobúdajú od 1.5.2017. 

Najpodstatnejšou zmenou vo všeobecných podmienkach je doplnenie v bode 1. o odstavec 2. Okrem iného rieši definíciu písomného kontaktu, ktorá bola rozšírená tak, aby sme zjednodušili niektoré úkony zákazníkom. Ďalej došlo k zosúladeniu zmluvných podmienok s nariadením EU 2015/2120, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (v bode 5. odstavec  3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Nové všeobecné podmienky nájdete tu!