dsidata

Informácia o spôsobe realizácie úhrad za poskytované služby

V prípade, že využívate naše internetové, hlasové, alebo IPTV služby, pravidelne mesačne Vám zasielame faktúry. Výška faktúrovanej čiastky sa môže podľa typu služby alebo vyúčtovania jednorázových služieb, alebo započítania zliav, lišiť. Z tohoto dôvodu preferujeme a odporúčame realizovať úhrady formou INKASA.

Úhradu vykonávate na základe obdržanej faktúry, ktorú zasielame elektronicky na Vami zadanú e-mailovú adresu alebo poštou. Faktúry sú zasielané mesačne.

Odporúčané spôsoby platby sú:

POVOLENIE NA INKASO

Inkaso je nami preferovaná a pre Vás najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma realizácie úhrad.

Výhody:

  • platby realizujeme my, preto je nenáročné na čas,
  • výška platby je vo výške mesačnej faktúry, preto nevznikajú nedoplatky ani preplatky,
  • platba odchádza z Vášho účtu so správnym variabilným symbolom, preto je okamžite zúčtovaná a platby sú prehľadné a ľahko overiteľné.

V prípade, že sa rozhodnete pre tento typ úhrad, je potrebné, aby ste si vo Vašej banke zadaliPOVOLENIE NA INKASO s následovnými údajmi:

povolenie v prospech účtu: 4028523004/5600
var. symbol: nezadávať

Správne zadanie inkasa si môžete uľahčiť pomocou tlačiva pre zadanie inkasa, s ktorým sa môžete obrátiť na pracovníkov svojej banky. 

Následne je potrebné, aby ste nám doručili tlačivo povolenia, príp. nahlásili Vaše číslo účtu a my zabezpečíme pravidelnú realizáciu Vaších úhrad. Mesačne si len skontrolujete vo svojom výpise z účtu realizovanú úhradu.

 

V prípade, že Vám inkaso ako spôsob platby nevyhovuje, využite, prosím, jeden z nasledujúcih spôsobov:

PLATOBNÝM PRÍKAZOM, ktorý si budete mesačne zadávať vo Vašej banke, príp. cez internetbanking alebo iným spôsobom na náš účet č. 4028523004/5600. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry-

POŠTOVOU POUKÁŽKOU U Slovenskej pošty, ktorú Vám na požiadanie budeme zasielať spolu s mesačnou faktúrou.

Vzhľadom na premenlivú výšku platieb za jednotlivé mesiace Vám neodporúčame zadávať trvalý príkaz na úhradu. V prípade, že sa pre tento typ platby napriek odporúčaniu rozhodnete, ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy o pripojení za lomítkom.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok Vám naši pracovníci radi poradia na čísle 043/2388940, alebo využite fórum vo svojom užívateľskom profile na stránke www.dsidata.sk.

Pracovníci ekonomického oddelenia DSI DATA, a.s.